شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۸۸ ه‍.ش.

مد های جدید شورت زنانه در اروپا

در جوامع غربي، موهاي بدن زنان به اهداف سياسي خدمت مي‌كنند. از زمانيكه زنان موهاي بدنشان را به خاطر فشارهاي اجتماعي و انتظارات ازاله مي‌كنند و مشاهده مي‌شود كه مردان جامعه را تحت كنترل دارند، فمينيست‌ها احساس كردند كه زنان با ازاله نكردن موهاي بدنشان، مي‌توانند كنترل بيشتري بر زندگي خود داشته باشند و با اين كار يك پيغام ارسال كنند. بعضي از فمينيست‌ها توصيه كرده‌اند كه زنان آزاد و امروزي هرگز نبايد موهاي بدنشان را ازاله كنند. براي آزادي، يك زن بايد به موهاي بدنش اين اجازه را بدهد كه آزادانه رشد كنند. آنها مي‌گويند زني كه اصلاح بكند به عنوان يك برده براي مردان و اجتماع است
۱ نظر: